Vedlikehold

 • Service

  Vi utfører vedlikehold av eldre gravminner, våre servicebiler besøker store deler av Norge flere ganger i året. Vi er behjelpelig med rengjøring av monumentet, fjerne mose og lav, oppussing av eksisterende navn og ornament i lakk eller gull.

  Bolting

  For at monumentet ikke skal velte kan vi sikre det på forskriftsmessig vis, med to rustfrie bolter mellom sokkel og stein. Vi kan utføre oppretting av skjeve gravminner.

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller pris.

  Spør oss om:

  • Oppretting og sikring av gravminner (bolting)
  • Flytting av monumenter
  • Full rens av gravminnet, grundig vask
  • Oppussing av eldre inskrift og ornament. Sølv, gull, lakk
  • Omsliping av monumentets framside, vanligvis for å gi plass til flere navn. Vi kan sette på igjen eventuelt ornament slik det var før en omsliping av monumentet
  • Innhugging av navn og ornament. Navnetillegg.
  • Montere navn og ornament i bronse. Navnetillegg.
  • Montere lykter, vaser eller bronsespurver
  • Levere plantefelt, bedplater eller blomsterrammer


  • Priser - vedlikehold, frakt

   Vask/Rensing av gravminne:   Kr. 900,-
   Omsliping av framside:   Kr. 4.000,-
   Saging av rot/bunn 12cm tykt gravminne
   med ny boltet sokkel:   Kr. 3.000,-
   Saging av rot/bunn naturstein
   med ny boltet sokkel:   Kr. 6.000,-
   Bolting av stein/sokkel:   Kr. 1.000,-
   Montering av bronseartikler - eks. lykter, duer, spurver:   Kr. 500,-
   Montering bedplate, ramme på kirkegården:   Kr. 500,-
   Montering/Flytting av stein:   Kr. 950,-
   Kjøring/Henting/Levering:   Kr. 1.400,-
   Kjøring/Henting/Levering av naturstein:   Kr. 2.000,-
  • Priser - nytt navn på gamle gravmonumenter


   Ordinær skrift:
   Ett nytt navn i lakk:   Kr. 4.200,-
   Påfølgende navn i lakk (pr. navn):   Kr. 1.000,-
   Innhugging ett navn i gull:   Kr. 5.200,-
   Påfølgende navn i gull (pr. navn):   Kr. 2.000,-
   Ornament:   Kr. 1.000,-
   Minneskrift:   Kr. 1.000,-

   Spesialskrift:
   Ett nytt navn (signatur) i lakk/gull:   Kr. 5.700,-
   Påfølgende nye navn (pr. navn):   Kr. 3.000,-
   Nytt ornament:   Kr. 1.000,-

   Bronse:
   Ett nytt navn, bronse:   Kr. 6.400,-
   Ett nytt navn, forgylt/forniklet (gull eller stål):   Kr. 8.500,-
  • Priser - oppussing av navn på gamle gravmonumenter

   Gravminner polert framside:
   Ett navn i lakk, polert framside:   Kr. 1.000,-
   Påfølgende navn i lakk, polert framside (pr. navn):   Kr. 750,-
   Ett navn i gull, polert framside:   Kr. 2.000,-
   Påfølgende navn i gull, polert framside (pr. navn):   Kr. 1.500,-
   Minneskrift i lakk:   Kr. 750,-
   Minneskrift i gull:   Kr. 1.500,-
   Ornament i lakk:   Kr. 750,-
   Ornament i gull:   Kr. 1.500,-

   Gravminner ru/natur framside:
   Ett navn i lakk, ru/natur framside:   Kr. 2.000,-
   Påfølgende navn, ru/natur framside (pr. navn):   Kr. 1.200,-
   Minneskrift:   Kr. 1.200,-
   Ornament:   Kr. 1.200,-

 • Lakk taper seg etter noen år og gravminnet vil naturlig bli tilgrodd av og mose og lav


  Innlegg med ekte bladgull

Stell av gravminnet

Renhold av steinen gjøres med mildt såpevann og en myk kost eller klut, dette vil ta alger og de vanligste flekkene. Dersom dette gjøres årlig vil gravminnet alltid se rent og pent ut. Noen ganger må det kraftigere rengjøring til, høytrykksspyling er et godt alternativ, men vanskelig å utføre uten å flytte steinen. Ved hard spyling eller skrubbing kan gullinnlegg og lakkfarge i skriften ta skade.

I utgangspunktet er det mikroskopiske hull og porer i alle steiner. Disse er vanligvis små og noen bergarter har knapt porer i det hele tatt, mens de hos andre er langt flere og større. En polert overflate er lett å gjøre ren sammenlignet med en matt og ru overflate. Er det mye porer og små sprekker vil grønske og lav få et bedre feste enn på polerte overflater. Dersom steinen har fått grodd skikkelig til, vil dette sette seg dypt i overflaten og lettere komme tilbake etter en rengjøring. En grodd eller skitten stein holder mer på fuktigheten og vil også samle mer forurensing. Dette forsterker også prosessen som ødelegger skrift og dekor.

Renhold av bronsen utføres best med vann og en myk klut eller børste. Bruk av rengjøringsmiddel er vanligvis ikke nødvendig.

Stearin, olje, talg eller sot fra fakler og brennende lys vil trekke seg inn i steinen og resultere i misfarging. Dette gjelder særlig lyse steintyper. Slike flekker kan være vanskelig å få bort. Høytrykksspyling med varmt vann gir som regel det beste resultatet. Bruk av løsemidler er en løsning, men kan gjøre at noe av flekken trekker seg enda dypere inn i steinen og misfarge vil fortsatt være der.

Rustflekker oppstår dersom steinen innholder små biter av jernholdige bergarter, eller når den smittes av rust fra metall. I gravkranser er det gjerne brukt ståltråd, denne vil begynne å ruste etter en tid. Rust fra kranser og annet som ligger inntil gravsteinen, vil trekke inn i steinen og skape misfarging. De er mest synlig på de lyse bergartene, som den hvite granitten. Slike flekker er et problem og de er svært vanskelig å fjerne. En løsning er fullstendig omsliping av gravminnet.


 • Lav og mose kan fjernes

 • Innlegg med gull og lakk taper seg og krever oppussing