Overflatebehandling og steinsorter

for gravminner

Ulike overflater / bearbeiding

Du velger selv hvilken overflatebehandling din gravstein skal ha. Vi anbefaler polert overflate om en ønsker minimalt med vedlikehold og et pent gravminne over til. En slik overflate gror seinere til med lav og mose, samtidig er den glatt (tett) og derfor lett å rengjøre. Steiner med sandblåst, hugget eller naturlig overflate er mer åpen og gir bedre grobunn for lav og mose, men noen synes dette er helt iorden og også pent.


  • Polert overflate
  • Polert overflate

   Polert overflate er høyglanset, det gjør at steinens struktur og farge kommer godt frem. Dette er en nesten vedlikeholdsfri overflate, den er lett å rengjøre, samtidig som mose og lav vanskelig vil kunne gro. Dette er den mest benyttede overflaten på gravstein.

  • Helpolert Sort Granitt - modell 354

   Helpolert Sort Granitt - modell 354

  •  
  •  

  • Matt slipt overflate
  • Matt slipt overflate

   Overflaten er slipt glatt uten ujevnheter, men ikke høyglanset. En fargerik overflate der steinens struktur og farge kommer frem. Flaten skal normalt ikke ha synlige merker fra slipingen, men det kan forekomme særlig på mørke steiner og i sterkt lys.

  • Mattslipt kant, polert front - modell 364a

   Mattslipt kant, polert front - modell 364a

  •  
  •  

  • Sandblåst overflate
  • Sandblåst overflate

   Dette er den vanlige overflatbehandling for bakside og kanter dersom gravsteinen ikke poleres. Det gir en jevn, helt matt og svakt ru overflate.

  • Sort Granitt, polert front og sandblåste kanter, matt og litt ru

   Sort Granitt, polert front og sandblåste kanter, matt og litt ru

  • Hallandia, polert front og sandblåste kanter, matt og litt ru

   Hallandia, polert front og sandblåste kanter

  • Orion Blå, sandblåst, matt og litt ru

   Orion Blå, sandblåst


  • Naturflate / flammet overflate
  • Naturflate / flammet overflate

   Flamming (brenning) av stein benyttes på sagete overflater. Dette forvitrer steinen og overflaten blir tilnærmet lik naturlig, matt og ru.

  • Naturflate og råsatt kant - modell 400b

   Naturflate og råsatt kant - modell 400b

  •  
  •  

  • Råsatt kant
  • Råsatt kant

   Dette er en grovt hugget natulig overflate med større eller mindre ujevnheter. Den brukes helst ved grovere formhugging av kantene på gravsteiner.

  • Grå Granitt med naturflate og råsatte kanter

   Grå Granitt med naturflate og råsatte kanter

  •  
  •  

  • Piket overflate
  • Piket overflate

   Flaten er meislet med en spissmeisel med noe grovere slagpunkt. Dette gir en røff overflate med god kontrast til polerte og slipte flater.

  • Piket Mørk Labrador

   Piket Mørk Labrador

  • Hallandia med polert og piket overflate - modell 434

   Hallandia med polert og piket overflate - modell 434

  •  

  • Finhugget - riflet overflate
  • Finthugget overflate

   Flaten er meislet/hamret med ganske grunne og tette slagpunkt. Brukes det en tannet pigghammer med en avstand mellom tennene på 5 - 10 mm oppnås en kornet overflate. Med en flat meisel (uten tenner) og tette slag oppnås en riflet overflate. Begge metoder gir en jevn og ru overflate og god kontrast til polerte og slipte flater som vanligvis er mer fargesterke.

  • Grå Granitt, polert, finhugget og piket overflate

   Grå Granitt, polert, finhugget (riflet) og piket overflate

  •  
  •  

Stein sorter

I vår katalog har vi valgt steinsorter til våre modeller, men ønskes en annen steinsort, kan du selv velge steinsort du ønsker for gravsteinen.

 • Granitter, som Sort Granitt, Hvit Granitt, Grå Granitt og Iddefjordgranitt har en ganske stabil farge og et jevnt kornet mønster.
 • Labrador steinene, som Lys Blå Labrador og Mørk Labrador har vanligvis et jevnt mønster, men fargen kan variere litt.
 • Gneiser og lignende, som Aurora, Hallandia, Orion Blå og Hvit Gneis har et noe variabelt mønster av lysere og mørkere parti og fargen kan også variere noe - både i intensitet og fra lys til mørk. Dette er naturlige variasjoner i steinen.



 • Aurora

       Aurora

 • Hallandia

       Hallandia

 • Mørk Orion Blå

       Mørk Orion Blå

 • Lys Orion Blå

       Lys Orion Blå

 • Lys Blå Labrador

       Lys Blå Labrador

 • Mørk Labrador

       Mørk Labrador

 • Hvit gneis

       Hvit gneis

 • Hvit Granitt

       Hvit Granitt

 • Iddefjord Granitt

       Iddefjord Granitt

 • Grå Granitt

       Grå Granitt

 • Sort Granitt

       Sort Granitt

 • Rød Granitt

       Rød Granitt