Fakta om noen norske natursteiner

Iddefjordsgranitt

er en granitt fra områdene ved Halden, den kalles også østfoldgranitt eller haldengranitt. Den er hovedsakelig grå med en svakt brunlig farge. Den er middels kornet og har mange små flekker i svart og grått. Iddefjordsgranitten er en spesielt finkornet og jevn variant av denne granitten. Den brukes til både gravminner og bygningsstein. Som bygningsstein leveres den ofte i naturoverflate.

Røykengranitt

er en granitt fra Røyken, på Hurum ved Oslo. Den er middels til ganske grovt kornet, hovedsakelig i fargene lyst brunrød, gråhvit, ofte med små hvite eller grønne krystaller. Den brukes mest som bygningsstein til vegger, trapper, gulv, kantstein og lignende.

Hvit granitt

er en kvartsdioritt (porfyritt), en dypbergart. Den er nesten helt hvit med små svarte korn. Den lyse fargen kommer av at den nesten ikke innholder biotitt. Bergarten er valgt til fylkesstein for Sør-Trøndelag under navnet Trondhjemitt. Andre navn er Lys granitt og lokale navn som Støren granitt. Den tas ut ved Støren og Tolga og Sogn i Norge, Men forekomstene er nesten tom. Ellers finnes lignende bergarter i Alpene, Himalaya og i Andesfjellene.

Labrador

er et av de norske handelsnavnene til bergarten syenitt som er en dypbergart. Navnet labrador kommer av labradorisering, som er en eiendommelig lysbrytning i bergarten. Lysbrytningen kommer særlig fram på polert overflate, der lyset brytes slik at det noen ganger får en klar farge.

Lys labrador

er regnet for være en ekslusiv bergart. Den har mange navn, lys larvikitt, Blue Pearl eller lys syenitt og enda flere navn. Den tas ut i Tvedalen, ved Larvik. Den er middels mørk, blågrå sten.

Mørk labrador

finnes i Vestfold og litt inn i Telemark. Den kalles gjerne mørk larvikitt, Emerald Pearl eller mørk syenitt. Den er mørk, nesten sort. Fra Klåstad og Tjølling, ved Larvik, finnes en fin variant med som er mye brukt til gravminner og bygningsstein.

Vistdalitt

er en variant av bergarten gabbro fra en forekomst i Vistdalen i Nesset, Møre og Romsdal. Vistdalitt blir forholdsvis mørk når den blir polert og har grønne krystaller, noe som gir steinen sitt særpreg. Den er grovkornet, dypgrønn og svart. Den benyttes som benkeplater, ovnsplater, fliser og bekledningsstein på gulv, trapper, fasader og lignende. Sjeldnere som gravstein.


Naturstein - Innemiljø - gode råd og ideer

Innemiljø - pdf

Heftet Naturstein - Innemiljø gir anbefalinger i forhold til hva bransjen i Norge i dag anser som beste praksis for bruk av naturstein på gulv, trapper og vegger innendørs, i våtrom og heiser, og i interiørdetaljer som benkeplater og ildsteder. Heftet gir gode veiledninger i hvordan naturstein kan og bør brukes, og hvilke muligheter og begrensinger som naturstein kan by på.