Bestillingsskjema for gravminner

Fyll ut i nettleseren ...

       

Det utfylte skjemaet må sendes Eide Stein, som vedlegg i e-post eller som faks. Vi har testet noen vanlige nettlesere:

   Internet Explorer og Safari har mulighet for å sende skjema direkte fra nettleseren som e-post vedlegg. Om du lagrer, lagres skjema med innhold.

   Chrome og Opera støtter utfylling i nettleseren, men har ikke mulighet for å direkte sende skjema som e-post vedlegg. NB: Ved utfylling online (i nettleseren) lagres ikke innholdet, kun selve skjemaet, det som er utfylt blir ikke med. Velg utskrift (skrive ut), da blir også innhold med. Skjema bør lagres først og deretter åpnes og utfylles i Acrobat Reader. Derfra er er det mulig å sende inn som e-post vedlegg, skrive ut. Om du lagrer, lagres skjema med innhold.

  Firefox lar deg åpne skjemaet, men støtter ikke mulighet for å fylle ut online, istedet tilbys mulighet for å åpne i Acrobat Reader. Derfra er er det mulig å sende inn som e-post vedlegg, skrive ut. Om du lagrer, lagres skjema med innhold.


Telefon: 712 99 250
Telefaks: 712 99 251
E-post:

... lagre, send eller skriv ut

- en kort veiledning

Skjemaet har en knapp, for å direkte sende inn, som e-post vedlegg. Dette fungerer i Acrobat Reader DC og nyere versjoner, men kanskje ikke i eldre versjoner. Nyeste versjon av Acrobat Reader er gratis (Last ned herfra).

For kunder som vil bruke dette ofte - er et godt tips å lagre PDF-filen på egen datamaskin for enklere innsending. Åpne deretter filen som ble lagret (Adobe Reader) og fyll inn nødvendig informasjon.

  • Send som epost ... åpner en ny e-post med bestillingskjemaet som vedlegg.
  • Skriv ut ... skriver ut bestillingen på papir.
  • Lagre som ... lagrer utfylte skjema på egen datamaskin.

I eldre versjoner av Acrobat Reader finner du disse funksjonene i menylinjen, under Fil (øverst til venstre).

simple counter